Področja nizkih gradenj, ki jih pokrivamo;

 • Komunalni vodi
  • Vse vrste kanalizacij, vodovodi, zadrževalniki, elektrovodi, telekomunikacijski vodi…
 • Rekreacijski objekti
  • Širok nabor referenc od športnih igrišč, poligonov, igrišč za kegljanje…
 • Zunanje ureditve
  • Izvajamo vsa urejevalna dela objektov, ureditev dvorišč, parcel, dovoznih poti, sanacije kmetijskih površin…
 • Ceste in asfaltiranje
  • Z zanesljivimi kooperanti izvajamo izdelavo cest in asfaltiranje. V naših referencah je tako že nekaj 10km obnovljenih, saniranih in zgrajenih cest. Izvajamo tudi gradnjo težjih odsekov cest s prepusti, opornimi zidovi in manjšimi mostovi.
  • Brez miniranja gradimo tudi gozdne ceste in vlake.
 • Sanacije plazov
  • Po geo-tehničnih načrtih izvajamo sanacije plazov in vodovarstvenih objektov. Izdelava vseh vrst kamnitih zložb, drenaž, vodnjakov, opornih zidov…
 • Ureditev vodotokov
  • V sodelovanju z lokalno skupnostjo in državo izvajamo ukrepe na področju poplavne varnosti kot so čiščenje strug in vodotokov, urejanje brežin, izvajanje rečnih pragov.. Pri tem skrbimo za minimalen vpliv na okolje, saj je voda ena izmed človekovih najpomembnejših dobrin.
 • Rušenje objektov
  • Poskrbimo za ustrezno odstranitev objekta in odvoz gradbenih odpadkov na deponijo ter s tem poskrbimo za minimalen vpliv na okolje.
 • Strojne storitve (izkopi, vkopi, nasipi)
  • S široko paleto mehanizacije do 22 ton izvajamo vse vrste izkopov in nasipov