V našem voznem parku se nahajajo stroji manjših dimenzij (minimalna širina vstopne odprtine 90 cm), s katerimi lahko kvalitetno izvedemo tudi dela in rušitve na težko dostopnih lokacijah, v zaprtih in na splošno omejenih prostorih. Primeri takšnih prostorov so;

  • dela v objektih
  • dela pod nadstrešnicami
  • vinogradi
  • ozka gradbišča